torsdag, mai 05, 2005


Denne lappen hang på en tavle på Bryggen for tre uker siden. Det gjelder som man kan se "Bryggen Språkservice", men kikker dere litt etter i sømmene her viser det seg at de kunne trengt litt "språkservice" selv.. Finn tre (og en halv) feil!

PS: Ved inngangen hang en tilsvarende konvolutt, og der sto det "Vi flyttet oss til Leitet 1". Jeg lo godt av den også...

Ingen kommentarer: